Odstąpienie od umowy

Dotyczy tylko Klientów będących Klientami Uprzywilejowanymi.

1. Klient Uprzywilejowany, który zawarł Umowę Sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu Produktu Sprzedawcy wskazanych w punktach 12. i 16. poniżej.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od daty wydania Produktu Klientowi Uprzywilejowanemu (lub wskazanej przez niego osobie trzeciej), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Klienta Uprzywilejowanego (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego Produktu, partii lub części.

3. Klient Uprzywilejowany może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

4. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, dostępnego tutaj, jednakże nie jest to obowiązkowe.

5. Do zachowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu.

6. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:

1) pocztą na adres korespondencyjny: Akacjowa 5, 23-415 Księżpol;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prosbud24.pl

7. W przypadku złożenia przez Klienta Uprzywilejowanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi Uprzywilejowanemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia na Trwałym Nośniku na adres podany jako adres kontaktowy przez Klienta Uprzywilejowanego (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

9. Jeżeli Klient Uprzywilejowany złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego Zamówienie do realizacji, oferta Klienta Uprzywilejowanego dotycząca zawarcia Umowy Sprzedaży przestaje wiązać i Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

10. W przypadku odstąpienia przez Klienta Uprzywilejowanego od Umowy Sprzedaży na opisanych powyżej zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta Uprzywilejowanego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Klientowi Uprzywilejowanemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z zastrzeżeniem zapisów punktów 12. i 16. poniżej.

11. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta Uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta Uprzywilejowanego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta Uprzywilejowanego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Jeżeli Klient Uprzywilejowany wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi Uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13. Klient Uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, na koszt własny, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

14. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

15. Zwrot środków na rzecz Klienta Uprzywilejowanego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient Uprzywilejowany, chyba że Klient Uprzywilejowany wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

16. Klient Uprzywilejowany ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

17. Klient Uprzywilejowany odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

18. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi Uprzywilejowanemu w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy, a w szczególności w odniesieniu do umów w których:

1) przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta Uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami.

(!) W przypadku zwrotu Produktu sposób odesłania zależy wyłącznie od Klienta Uprzywilejowanego. Jeżeli jednak niemożliwy jest zwrot Produktu w zwykłym trybie pocztą (np. z uwagi na gabaryty) zaleca się skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w transporcie tego typu przesyłek. Po stronie Klienta Uprzywilejowanego pozostaje właściwe przygotowanie Produktu do wysyłki oraz opłacenie usługi. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

Bestsellery
Ławka ogrodowa drewniana Ania
Ławka ogrodowa drewniana Ania
168,00 zł
szt.
Łóżko drewniane jednoosobowe Berno
Łóżko drewniane jednoosobowe Berno
387,80 zł
szt.
Łóżko drewniane dwuosobowe Paryż
Łóżko drewniane dwuosobowe Paryż
485,00 zł
szt.
Drewniany regał na wino Andora 56
Drewniany regał na wino Andora 56
136,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl