Promocje
Organizer drewniany na drobiazgi - 6 półeczek
Organizer drewniany na drobiazgi - 6 półeczek
79,99 zł 49,00 zł
szt.
Szafka drewniana na drobiazgi - 6 półeczek
Szafka drewniana na drobiazgi - 6 półeczek
89,99 zł 64,90 zł
szt.
Łóżko drewniane jednoosobowe Paryż
Łóżko drewniane jednoosobowe Paryż
169,00 zł 139,00 zł
szt.
Organizer drewniany na drobiazgi - 2 szuflady
Organizer drewniany na drobiazgi - 2 szuflady
49,99 zł 43,99 zł
szt.
Organizer drewniany na drobiazgi - 5 szufladek
Organizer drewniany na drobiazgi - 5 szufladek
59,99 zł 46,49 zł
szt.
Ławka ogrodowa drewniana
Ławka ogrodowa drewniana
120,00 zł 99,00 zł
szt.
Bestsellery
Ławka ogrodowa drewniana
Ławka ogrodowa drewniana
120,00 zł 99,00 zł
szt.
Łóżko drewniane dwuosobowe Paryż
Łóżko drewniane dwuosobowe Paryż
260,00 zł
szt.
Łóżko drewniane jednoosobowe Paryż
Łóżko drewniane jednoosobowe Paryż
169,00 zł 139,00 zł
szt.
Reklamacje

 Reklamacje

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produkt bez wad. Jeżeli Produkt sprzedany za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.

3. Zaleca się, aby w reklamacji podane zostały następujące informacje:

  • dane kontaktowe Klienta ułatwiające i przyśpieszające rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę;
  • wskazanie reklamowanego Produktu i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń;
  • określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży tj.: usunięcie wady lub wymiana Produktu na nowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny przy jednoczesnym wskazaniu kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpienie od Umowy Sprzedaży.                                                  

4. Wymogi podane w pkt 3. powyżej są formą zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Przykładowy wzór zgłoszenia reklamacji Produktu w ramach rękojmi dostępny jest tutaj.

6. Reklamacje związane z Produktem, realizacją Umowy Sprzedaży, w związku z  korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może złożyć:

  • osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: ul. Akacjowa 5, 23-415 Księżpol;
  • pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Akacjowa 5, 23-415 Księżpol;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prosbud24.pl

7. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres korespondencyjny podany przez Klienta, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu kontaktowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Klient korzystający z uprawnień wynikających z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Akacjowa 15, 23-415 Księżpol. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Produktu ponosi Klient.

10. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z działalnością Sklepu Internetowego, w tym dotyczących zawieranych Umów Sprzedaży oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient ma prawo skierowania pozwu do sądu powszechnego, którego właściwość ustala się według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.).

11. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:

  • zwrócenie się do: Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane adresowe sądu znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl) lub wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (dane adresowe znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl) w celu wszczęcia postępowania mediacyjnego pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub do powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów (wyszukiwarka rzeczników dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl) czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org);
  • skorzystanie z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (platformy ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, prowadzona we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (dalej UE). Dzięki wykorzystaniu platformy ODR, Konsument ma możliwość łatwego i wygodnego zgłoszenia skargi dotyczącej zakupu internetowego i rozstrzygnięcia go drogą elektroniczną.  Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl